Ζητούνται Καμαριέρες-Καθαρίστριες για την καλοκαιρινή σεζόν.

Για όλες τις αιτήσεις και τα στοιχεία που θα υποβληθούν, θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Αποστολή βιογραφικών στo: info@verginarooms.gr

Περιγραφή εργασίας  και Αρμοδιότητες:
Καθαρισμός δωματίων και κοινόχρηστων χώρων, απόρριψη των σκουπιδιών,  αλλαγή κρεβατιών, ειδοποίηση της συντήρησης για τυχόν προβλήματα.
Διαχείρηση λινοθήκης και επαρκειας προμηθειων καθαριστικων υλικών.
Θα πρέπει να μπορείτε να σηκώνετε μερικά κιλά και να έχετε υψηλή αντίληψη για τη καθαριότητα.
Η καθαριότητα αντανακλά την εικόνα μας στους επισκέπτες μας.

Απαραίτητα Προσόντα:
• Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία σε Ξενοδοχείο
• Απαιτείται καλή γνώση Ελληνικών και βασική Αγγλικών
• Επαγγελματισμός και συνέπεια
• Γνώση Πρωτοκόλλου Καθαρισμού και Απολύμανσης
• Προσοχή στη λεπτομέρειες και στους κανόνες υγιεινής
• Σεβασμός, ευγένεια και ευθυμία
• Οργανωτικές ικανότητες

Παροχές επιχείρησης:
• Διάρκεια σύμβασης 4 μήνες (1/6 – 30/9) ή 2 μήνες (1/7 – 30/8)
• Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία
• Ευχάριστο επαγγελματικό περιβάλλον
• Δυνατότητες μακροχρόνιας συνεργασίας

Είδος Εργασίας:
• Μερική απασχόληση, τετράωρη ή εξάωρη εργασία